Portrett av Fyrmester Ole Sartz

Av Guido Schjølberg (1920)

Relaterte artikler