Kirkegata

Av Guido Schjølberg (1940)

Relaterte artikler