Vestre Øya

Av Julie Gjessing (1920)

Relaterte artikler