Frits Taulow maler

Av Hjalmar Johnssen (1882)

Relaterte artikler